Van ‘Passend Onderwijs’ naar ‘Inclusief Onderwijs’

Geplaatst door: Rob Franken 26 maart 2012, 14:13

Al eerder schreef ik een weblog over Passend Onderwijs. Nu was er weer een goede aanleiding. Het bezoek van onze minister in een week van rumoer en actie rondom dit beladen onderwerp. Ik sprak erover met een viertal collega’s.

Minister op bezoek vanwege VSV

Vorige week was Marja van Bijsterveldt te gast op Scala. Daar gaf zij met vele bestuurders van gemeenten en onderwijsinstellingen het startschot voor het tweede convenant VSV. In onze regio omdat onze scores door de gezamenlijke inzet van velen in positieve zin opvallen. Een mooie bijeenkomst. Belangrijkste doelstelling: het verder terugbrengen van het aantal schoolverlaters. Op dat beleidsterrein krijgt ze veel steun, maar dat is bepaald niet het geval op een ander, aanpalend  beleidsterrein: ‘Passend Onderwijs’.

In gesprek met de minister

Ik ben in gesprek met 4 collega's van Scala. Alle 4 juichen VSV-beleid toe, willen er ook alles aan doen maar de ontwikkeling rondom Passend Onderwijs raakt hun hart. "Hoe kunnen we de zwakste leerlingen nu in de kou laten staan?", is hun vraag. "Rob, dit beleid leidt in de toekomst tot weer andere VSV’ers" en "we voelen ons zelfs nog onvoldoende toegerust voor de huidige groepen leerlingen met hun enorme diversiteit aan rugzakjes en leerproblemen, laat staan dat we nog nieuwe doelgroepen kunnen opnemen".  Zij kregen de gelegenheid om in een gesprek met de minister hun gevoelens en opvattingen voor te leggen. Het was een goed gesprek, een gesprek van hart-tot-hart, hier moet de minister iets mee doen, was het gevoel na afloop. 

Spreken vanuit het hart

Het gesprek is een uur lang een demonstratie van betrokkenheid, van spreken vanuit een onderwijshart, van enorme zorg voor leerlingen en medewerkers. Dit werd gezegd:
"We zijn niet tegen Passend Onderwijs, we zijn zelfs voor maar niet op deze wijze. Niet in dit tempo, niet met deze bezuinigingen, niet zonder scholing en training. Geld, tijd en expertise zijn voorwaarden voor welslagen en dan willen we zelfs wel verder gaan, we willen naar Inclusief Onderwijs.
Elk kind een plek in het reguliere onderwijs als opmaat voor de stap naar de samenleving maar niet op deze wijze. Voordat we zover zijn, moet er nog zoveel gebeuren en dan moet het beleid echt om. Nu dreigen kinderen en hun ouders de dupe te worden en kunnen wij, leerkrachten niet datgene bieden wat nodig is. En dat is slecht voor dat kind maar het gaat ook ten koste van ons.
En weet je, Rob, wij snappen het ook niet. 300 mio bezuinigen op Passend Onderwijs en 250 mio uitgeven aan prestatiebeloning waar niemand op zit te wachten. Schrap dat geld maar tegen elkaar weg, probleem (bijna) opgelost.”

De lat omhoog: hoe?

Als bestuurder kan ik niet anders zeggen dan dat deze collega's een meer dan serieus punt hebben. Wat staat er allemaal niet op de beleidsrol in dit tijdperk ‘post-Dijsselbloem’. De gelijknamige commissie bepleitte enkele jaren geleden toch terughoudend beleid, voor het ontwikkelen van expertise en het creëren van adequate randvoorwaarden vooraf, voor versobering van onderwijsbeleid omdat grote ontwikkelingsprocessen vanaf de tekentafels van OC&W niet altijd succesvol zijn geweest. Om bij dit laatste punt  van het tegendeel maar te zwijgen.
We zouden toch leren van die harde lessen uit het verleden? Het lijkt ver weg. Nee, een stelselwijziging wordt het niet genoemd maar wat is het dan wel in vmbo en mbo? Een willekeurige en slechts zeer beperkte greep uit een ‘rijk’ assortiment beleidsvoornemens:

• Passend Onderwijs
• Taakstelling VSV
• Centrale examens Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde
• Nieuwe toetsingskaders voor toezicht
• Wijziging en implementatie nieuwe kwalificatiestructuur
• Invoeren kwaliteitszorgsystemen
• Verkorting mbo
• Intensivering mbo
• Prestatiebeloning
• Macrodoelmatige spreiding van onderwijs
• Digitalisering van onderwijscontent
• Werken in Resultaat Verantwoordelijke Teams
• Doorstroom vmbo/mbo en mbo/hbo
• Realiseren van passend zorgbeleid, handelingsplannen ontwikkelen en uitvoeren
• Invoeren domeinstructuur
• internationalisering, EQF en NLQF
• ......................... 

Want: de lat moet omhoog. Maar kan dat op deze wijze? Voor veel van bovenstaande beleidsthema's is afzonderlijk veel te zeggen, maar is het allemaal uitvoerbaar in z'n samenhang of juist ontbrekende samenhang? Is het allemaal uitvoerbaar binnen de tijdskaders zoals nu gesteld? Zoals een inleider elders het vorige week tot uitdrukking bracht: "Laten we nu maar vast de dossiers aanleggen en verzamelen voor de parlementaire onderzoekscommissie welke in 2020 ongetwijfeld zal worden ingericht om onderzoek te doen naar de achterblijvende onderwijskwaliteit en oorzaken voor het  schrijnende gebrek aan belangstelling voor onderwijsstudies.”
Een van de gespreksdeelnemers verwoordt, "mevrouw de minister, geef ons een beetje rust. Pas dan kunnen wij alles doen wat nodig is om de kwaliteiten van elk kind maximaal aan te spreken en tot bloei te brengen. Daarvoor zijn we het onderwijs in gegaan. Maar geef ons rust, draai ons niet over de kop.“

Wat een voorrecht om met zoveel passie en betrokkenheid aan tafel te mogen zitten.     

Rob Franken

-

 

 

Reacties

Reactie plaatsen
biuquote
  • Reactie
  • Live voorbeeld
Loading