Proud to be... a VMBO-er!

Geplaatst door: Rob Franken 14 februari 2011, 09:45

 

 

Het was afgelopen zaterdag de tweede super saterday voor onze VMBO-scholen. Eeerder al hadden Prinsentuin Oudenbosch en Prinsentuin Andel de poorten geopend, en Effent in Oosterhout en  Scala en van Cooth in Breda. Afgelopen zaterdag was de beurt aan Westerpoort op en in Tholen, Prinsentuin Halsteren, Prinsentuin Breda, ’t Bergse VMBO in Bergen op Zoom en de Rotonde in Breda (kijk eens op rocwb.nl voor een kaart met al onze scholen in West-Brabant).

 

Altijd weer een genoegen om de scholen te bezoeken en met collega’s en leerlingen te spreken. Honderden collega’s en ook vele honderden leerlingen die de bezoekers lieten zien, horen en vooral ervaren waar het VMBO voor staat en waar het toe in staat is. Naast de werkbezoeken, voor ons een prachtige gelegenheid om weer een goed actueel zicht te krijgen op waar de scholen staan. Binnen de Raad van Bestuur hadden we onze bezoeken verdeeld en wat zagen we gezamenlijk een prachtig en veelkleurig palet van scholen. Beleef het eens mee:

 

Ver weg in de uiterste noordoosthoek van ons gebied Prinsentuin Andel. Een zeer succesvolle school in het groene domein met een diep ervaren en doorleefde zorgcultuur en een daarbij passende zorgvuldig uitgebouwde zorgstructuur. Zorg tot diep in de klas. Dit dominante kenmerk en de uitstekende onderwijsprestaties maken het regionale bereik steeds groter. De bussen voor vervoer van de leerlingen zijn niet aan te slepen.

 

In Oosterhout staat Effent, dé MAVO van Oosterhout. Al jaren een zeer succesvolle school met een sterke binding met en binnen de gemeente. Effent is van Oosterhout en Oosterhout is van Effent. Zie de huisstijl. De school wordt gekenmerkt door de verbinding van enerzijds behoudend-traditioneel onderwijs met anderzijds vernieuwend-dynamische ontwikkelingen in een rap, maar ook gepast tempo. Ouders en leerlingen herkennen dit zoals ze ook het persoonlijk contact en het persoonlijk aanspreken herkennen.

 

De 4 Bredase scholen

·         Rotonde, een van onze specifieke zorgscholen met ook een sterk profiel sport en gezondheid. Betrokkenheid en bewogenheid met leerlingen in een achterstandsituatie is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. De transfercoaches doorbreken grenzen tussen VMBO en het MBO. Met de nieuwe observatieklas wordt weer een nieuwe dimensie toegevoegd aan het Bredase palet van scholen. Altijd weer een selling point, de spontaniteit van de leerlingen. De enorme, luchtgevulde springmat staat symbool voor de veerkracht van het team. De geplande aanbouw maakt deze school op korte termijn compleet.

·         Scala, een zeer complete school waarin leerlingen vanaf dag 1, uitgedaagd worden in een concept van meervoudige intelligentie: toneel, zang/dans/drama, sport en bewegen, straks ook nog eens de ecologische groenzone, kunstzinnige vorming, ICT & multimedia-vormgeving. Elke leerling kan ergens goed in zijn. Het is de school met een zeer hoog IT-karakter, waarvan de huidige minister van OC&W tjdens de opening eens zei: “deze school, daar wil je naar toe”.  Scala concurreert succesvol met de brede scholengemeenschappen voor MAVO, HAVO en VWO.

·         Van Cooth, een school midden in een proces van een enorme metamorfose. De inspectie verbaasde zich over de geweldige ontwikkeling die nog steeds wordt doorgemaakt. Brede VMBO-scholen hebben het traditioneel niet gemakkelijk maar van Cooth is hard bezig zich aan dat beeld te onttrekken. Een aandachtstrekker en zeer bijzondere afdeling is natuurlijk Innovatieve Techniek; deze opleidinge wordt samen met het  Radius College vormgegeven. Maar ook de andere afdelingen maken een prachtige ontwikkeling door. Hart van het concept is de verbinding tussen buiten en binnen, de school met toegevoegde waarde voor de omgeving.

·         Prinsentuin Breda, misschien wel de school met het mooiste gebouw van heel Breda. Na de verbouw en aanbouw ademt de school een sfeer van frisheid, veelkleurigheid, gastvrijheid, nabijheid en zorg. Allemaal kwaliteiten die bij het gebouw, maar ook bij het team van medewerkers passen. In het groene domein gaan begrippen als natuur, nabijheid en zorg hand in hand met nieuwe technologie. Prachtig om te zien hoe hard dit team werkt om na de stofwolken van de verbouwing een nieuwe onderwijsnorm neer te zetten, de lat ligt hoog. Een echte juniorkamer voor groen onderwijs. Zoals een vierdeklasser bij een presentatie het uitdrukte, 'van de LAS naar de MAS naar de HAS'.

 

De scholen in de 'west'.

  • Prinsentuin Oudenbosch, een typische groenschool als hecht element van de regio Oudenbosch en (verre) omgeving. Ook gekenmerkt door een zeer actieve participatie van ouders, het is immers 'hun' school. Zoals men in Oudenbosch elkaar kent, zo geldt dat ook voor de school. Een prachtig project voor een natuurlijke en bacteriologische zuivering van afvalwater samen met de gemeente, geeft nog eens helder aan hoe de school in de gemeenschap staat. Overigens ook een mooi voorbeeld van de wijze waarop deze school in het groene domein nieuwe biologische  en technologische inzichten in het onderwijs opneemt.
  • ’t Bergse VMBO, Nobellaan. De school heeft het al lange tijd moeilijk, maar dat zou je niet zeggen als je binnen komt. Wat een dynamiek. De hal gesierd met prachtige kunstuitingen van leerlingen, grote en zeer goed geoutilleerde vaklokalen techniek, mode en kleding, zorg, uiterlijke verzorging. Docenten en leerlingen volop in bedrijf. Opmerkelijk, de uitstraling van dit team, de vaste wil om er voor de leerlingen te zijn. Een bezoekende ouder vroeg, “waarom heeft deze school zo weinig leerlingen” en vervolgens “het is hier goed, mijn dochter komt naar deze school”. In lijn met het rapport van de inspectie dat vol lof was over het onderwijs- en pedagogische klimaat van de school. Een groot genoegen om dit ook zo te mogen ervaren.
  • ’t Bergse VMBO, Pomonalaan. Onze zorglocatie in 'de west'. Al jaren een prima school met geweldige resultaten. Zorg tot in alle vezels en haarvaten. De laatste jaren is een lijn ingezet om samen met de collega’s van de Nobellaan het niveau en de expertise van zorg en professionele aandacht met elkaar te delen. Er groeit meer en meer één team. Ongelooflijk ook om te zien hoe ouders betrokken zijn en vooral ook door het team betrokken worden bij de school van hun kinderen met als uitgangspunt, “we zijn samen verantwoordelijk, dat vraagt veel van ons maar ook van u”.  
  • Prinsentuin Halsteren, een volledige VMBO-school en dat is bijzonder in het groene domein met basis-, kader-, gemengde en theoretische leerweg. Een prachtig, nieuw gebouw met zowel grote, open en transparante vaklokalen als klassieke schoollokalen. Ook dit team maakt een enorme ontwikkeling door. Zoals een docent mij toevertrouwde “Rob, over een jaar staat hier een compleet nieuwe school”. Deze school heeft echt alles in huis om uit te groeien tot een topschool voor Halsteren en verre omgeving.
  • Westerpoort, Tholen, een gewone, brede VMBO-school maar met het karakter en de outillage van een vakschool. Dit geldt zeker voor de afdelingen techniek als voor zorg en welzijn. Ook een school met een typisch eilandkarakter. Als het moeilijk wordt “zandzakken sjouwen, die dijken zullen dicht”. School en team zitten in een fors ontwikkelingsproces. Een grote wens is om samen met het MBO in de regio invulling te geven aan doorstroomtrajecten. De uitstraling groeit overigens ook buiten Tholen: 30% van de bezoekers van de Open Dag kwam uit Brabant en dat is ongekend veel.

 

Wat een genoegen, zo’n ongekend palet van helder geprofileerde scholen. In het hart van de wijze waarop ROC West-Brabant het onderwijs wil organiseren: kleinschalig, herkenbaar, functie en betekenis in de regio, traditie en moderne dynamiek, veel aandacht voor de leerling, kennen en gekend worden, eigenaarschap bij team en ouders, optimale zorg voor leerlingen. En wat een genoegen om die diep gemotiveerde teams in al die scholen te zien werken. Utopia dus? Is nog nergens uitgevonden, dus ook niet bij ons. Maar er zijn enorme stappen gezet en er zullen nog vele stappen volgen. Dus: proud to be a VMBO-er!   

Of, zoals die moeder het uitdrukte, “het is gewoon goed hier, mijn dochter komt naar deze school".

 

Rob Franken, I’m proud

 

 

Tags:

VMBO