Met je hart

Geplaatst door: Rob Franken 22 februari 2012, 14:10

Het is een boeiend gesprek die avond met een aantal jonge collega's, over ambities, het werk, hun positie binnen ons ROC. Hoe kunnen we elkaar inspireren, wat is nodig om geïnspireerd te blijven en anderen te inspireren? Wat is het best denkbare onderwijs en hoe kunnen we daaraan bijdragen? Ieder vanuit de eigen kracht. Een boeiend gesprek daar in Canise, ons opleidingsrestaurant van het Zoomvliet College. 

Vooraf ontmoeten we Renate en Bart, twee bijzondere collega's, elk met een heel eigen verhaal. In die twee verhalen zitten ook boeiende overeenkomsten.

Een dag of 10 eerder heb ik ze voor het eerst ontmoet bij gelegenheid van het Open Huis van de mbo-scholen in Bergen op Zoom en Roosendaal, dus ook van de Hotelschool van Zoomvliet. Met enkele collega's sprak ik over de school, over de studenten, over nieuwe plannen en nieuwe ontwikkelingen. Hoe kunnen we talenten van studenten maximaal aanspreken en ontwikkelen is natuurlijk steeds weer de achterliggende vraag. Er is immers veel mogelijk. Er is veel mogelijk? "Ja, inderdaad Rob, er is veel mogelijk, heel veel". En zo werd ik ter plekke voorgesteld aan Renate en Bart, twee oud-studenten van de hotelschool. De trots straalde af van hun oud-docenten. Ik werd geraakt en we maakten een afspraak voor een gesprek.

    

Renate is inmiddels in dienst van de hotelschool. Zij is nu instructeur bediening in het restaurant en tegelijkertijd volgt ze een docentenopleiding bij Fontys in Eindhoven. Hard werken, lange werk- en studieweken maar ze heeft het er voor over. Ze spreekt met passie en bezieling over de horeca, over haar eigen ontwikkeling en haar passie in onderwijs. "Het is zo mooi om studenten te zien groeien in hun vak. Daaraan lever ik graag een zinvolle bijdrage. Daar gaat het echt om". Ooit is ze gepassioneerd geraakt voor de horeca, een docent van de hotelschool zag dat en vroeg haar te solliciteren. Een beslissend moment, ze solliciteerde, ze werd benoemd en nu werkt ze bij Zoomvliet en studeert bij Fontys. "Hoe heeft je schoolloopbaan er uit gezien", vroegen we en dan volgt een waanzinnig verhaal. Na de basisschool naar vmbo-basis, daarna werken in de horeca. "Studeren, ik zag het helemaal niet zitten", toen niveau 2 mbo, vervolgens niveau 3 en het mbo verlaten met niveau 4. Van vmbo-basis tot hbo en alle tussenliggende niveaus. Met passie, met ambitie, vol dankbaarheid sprekend over de docenten van de opleiding die haar passie deden groeien en over de docent, collega, die op een beslissend moment de juiste vraag stelde. "Hoe heb je dat kunnen opbrengen", vroegen wij. "Ach, weet je. Met je hart  kun je zoveel meer dan je weleens voor mogelijk houdt. Mijn zelfvertrouwen is zo gegroeid en dan gaat het vanzelf", was haar antwoord.

Het verhaal van Bart is net zo bijzonder. Van vmbo-tl naar mbo-4 en een baan in de horeca. Hij raakt gepassioneerd in wijnen, wil er meer van weten en keert weer terug naar school. Voor verdieping. Een sommelier in ontwikkeling. Een van de collega's aan tafel heeft hem in actie gezien. "Dit is geen verhaal over een wijn, dit is compleet entertainment aan tafel", klinkt zijn bewondering. En ook bij Bart dat bijzondere moment dat een van zijn docenten vroeg "heb jij zin om docent te worden?" Ja, dat wilde hij wel. En nu volgt hij een opleiding tot leermeester en in september vervolgt hij met de docentopleiding van Fontys. Ook zijn ambitie is uitgestippeld.

Bijzonder of niet? 'Met je hart' is zoveel meer mogelijk. Dat de verhalen van Bart en Renate ons vooral daarin mogen inspireren. Deze twee jonge mensen wijzen ons de weg! Zij verbeelden in eigen persoon de gehele beroepskolom, van vmbo naar mbo en vervolgens hbo. Kan het mooier?

Met je hart,

Rob Franken

-

 

 

 

Tags: ,

Algemeen

Doeners met havo/vwo-advies doorbreken taboe en kiezen voor vmbo beroepsgericht

Geplaatst door: Rob Franken 22 februari 2012, 12:55

Met dank aan journalist Emmanuel Naaijkens, die onder andere schrijft voor Dagblad Trouw en zijn eigen nieuwsbrief Onderwijs Brabant, verwijs ik in deze blog naar een artikel van andermans hand. In zijn artikel schetst Emmanuel aan de hand van het verhaal van enkele leerlingen en studenten, dat het tijd wordt om een taboe te doorbreken:

kinderen die, samen met hun ouders, bewust kiezen voor praktijkgericht onderwijs kunnen
uitstekend terecht komen
.

Want ook zij zijn jongeren met talenten en toekomstdromen, waar ze graag voor willen werken. Ik mag in het artikel deze uitspraak doen: "Het is een inconsistentie in ons onderwijssysteem. We kunnen in dit land geen vakman meer vinden. Dan is het toch goed dat leerlingen bewust kiezen voor beroepsonderwijs, ook al zouden ze naar mavo, havo of vwo kunnen?  Nee, dat wordt afgestraft, want dat noemen we afstroom."

Onze eigen toppers uit ons eigen vmbo en mbo - Derk Gommers, Dennis Kneepkens, Debbie Hage en Yannick Hasny - bewijzen in het artikel het gelijk van hún keuze.

Rob Franken

-

Het Nieuwe Leren

Geplaatst door: Rob Franken 26 april 2011, 08:47


“…… daar kan ik weer erg veel van leren”

 

Hoe vaak ik er langs gelopen of gereden ben, weet ik niet maar heel dikwijls. In dat werkelijk prachtige stukje Breda aan de rand van het Mastbos. En dan zie je in het voorbij gaan de gebouwen en terreinen natuurlijk wel liggen, maar verder…. geen idee wat daar aan de orde is. Eerlijk gezegd, ook nooit in verdiept. Maar dat zou deze zonnige vrijdagmiddag veranderen. We waren uitgenodigd om met een groepje collega’s van ROC West-Brabant een bijzondere opening bij te wonen.

Een opening van een moestuin en een kas waarin groenten, maar ook kruiden en geurige bloemen kunnen worden geteeld. Bijzonder spectaculair zult u zeggen met het ongetwijfeld veelzeggende slaapgebaar! Een kas en een moestuin, doe maar. Niets beter te doen dan?

 

We waren deze middag te gast bij Visio de Blauwe Kamer. Een landelijke stichting (neemt u eens een kijkje op de website www.visio.org) die gericht is op opvang en behandeling van blinde of zeer slechtziende jonge en oude mensen. De cliënten van deze indrukwekkende locatie in de natuur van Breda hebben daarnaast ook nog andere dikwijls zware fysieke en verstandelijke beperkingen. En waar het gezichtsvermogen uitvalt, moeten andere zintuigen worden geprikkeld en benut, door geurende kruiden en bloemen bijvoorbeeld. Maar ook zagen we daar snoezelkamers, in de jaren '90 van de vorige eeuw een hit, ook in het onderwijs. Daarna niet veel meer van gehoord, maar hier vol in bedrijf. “Onze cliënten komen hier tot rust, het is zeer nodig”, zegt Tanja Smeets, manager. Een heerlijke betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en hun cliënten, zichtbaar en voelbaar.

 

Maar, het was niet zomaar een werkdag. We kwamen daar studenten tegen van de NHTV, studenten van ons eigen Prinsentuin, leerlingen van Prinsentuin-Tuinzichtlaan, van de Christoffel en ook leerlingen van de Praktijkschool. Ja, echt! HBO,MBO,VMBO en Praktijkschool. En zij allemaal in één project. De HBO-ers geven leiding en managen, de MBO-ers organiseren, plannen en voeren uit, de VMBO-ers en de leerlingen van de Praktijkschool volop aan het werk in de moestuin en bezig met de cliënten. En zo ontstond een project waarin een moestuin werd gerealiseerd, een belevingstuin, een kas en dat is nog maar het begin. En ook was er een grote activiteitenmiddag over het hele terrein, binnen onder andere verven, muziek maken en buiten racen op duofietsen en nog veel meer.

 

Hoe graag spreek ik al jaren over samenhang in de beroepskolom en op deze vrijdagmiddag kreeg deze gedachte vorm en inhoud in de praktijk. Brigitte Senden, motor achter dit hele project, bekeek het allemaal met een glimlach van oor tot oor. Collega Ardie van Prinsentuin zei, “Rob, zou dit nu bedoeld zijn met Nieuw Leren, mooier kan toch niet. Ik ga er voor”. Ook Radius sluit aan en de NHTV wil deze samenwerking een structurele plek geven in het curriculum. 

 

Dit was een stukje werkelijke Vital Society, een vitale gemeenschap met cement tussen de stenen en chemie in het proces. Iets betekenen voor anderen, waarde toevoegen aan deze cliënten en hun omgeving. Een leerling van de Praktijkschool pakte de hand van een bewoner en deed hem voelen hoe de verfkwast over het papier gleed, ontroerend. Een NHTV-er antwoordde,toen ik zoiets zei als “deze mensen hebben niet vooraan gestaan” met “ach meneer, dat weet ik niet. Ze hebben wel vooraan gestaan waar het ging om blij zijn met kleine dingen en daar kan ik weer erg veel van leren”.

Hoe wijs je een bestuursvoorzitter terecht? Zo dus.  

 

Het was, deze vrijdagmiddag een blijk van een meer dan vitale gemeenschap met waardetoevoeging over en weer. Wat een plezier, wat een betrokkenheid op elkaar en wat een genoegen. Wat mij betreft inderdaad, Het Nieuwe Leren, dwars door de gehele Beroepskolom en midden in de samenleving. Kunnen we dan eindelijk het VMBO, het MBO en het HBO afschaffen en een doorlopend Vocational College bouwen? Van Leerling naar Gezel naar Meester? Deze middag zagen we een eerste pentekening.

 

 

Rob Franken   


 

Tags: ,

Proud to be... a VMBO-er!

Geplaatst door: Rob Franken 14 februari 2011, 09:45

 

 

Het was afgelopen zaterdag de tweede super saterday voor onze VMBO-scholen. Eeerder al hadden Prinsentuin Oudenbosch en Prinsentuin Andel de poorten geopend, en Effent in Oosterhout en  Scala en van Cooth in Breda. Afgelopen zaterdag was de beurt aan Westerpoort op en in Tholen, Prinsentuin Halsteren, Prinsentuin Breda, ’t Bergse VMBO in Bergen op Zoom en de Rotonde in Breda (kijk eens op rocwb.nl voor een kaart met al onze scholen in West-Brabant).

 

Altijd weer een genoegen om de scholen te bezoeken en met collega’s en leerlingen te spreken. Honderden collega’s en ook vele honderden leerlingen die de bezoekers lieten zien, horen en vooral ervaren waar het VMBO voor staat en waar het toe in staat is. Naast de werkbezoeken, voor ons een prachtige gelegenheid om weer een goed actueel zicht te krijgen op waar de scholen staan. Binnen de Raad van Bestuur hadden we onze bezoeken verdeeld en wat zagen we gezamenlijk een prachtig en veelkleurig palet van scholen. Beleef het eens mee:

 

Ver weg in de uiterste noordoosthoek van ons gebied Prinsentuin Andel. Een zeer succesvolle school in het groene domein met een diep ervaren en doorleefde zorgcultuur en een daarbij passende zorgvuldig uitgebouwde zorgstructuur. Zorg tot diep in de klas. Dit dominante kenmerk en de uitstekende onderwijsprestaties maken het regionale bereik steeds groter. De bussen voor vervoer van de leerlingen zijn niet aan te slepen.

 

In Oosterhout staat Effent, dé MAVO van Oosterhout. Al jaren een zeer succesvolle school met een sterke binding met en binnen de gemeente. Effent is van Oosterhout en Oosterhout is van Effent. Zie de huisstijl. De school wordt gekenmerkt door de verbinding van enerzijds behoudend-traditioneel onderwijs met anderzijds vernieuwend-dynamische ontwikkelingen in een rap, maar ook gepast tempo. Ouders en leerlingen herkennen dit zoals ze ook het persoonlijk contact en het persoonlijk aanspreken herkennen.

 

De 4 Bredase scholen

·         Rotonde, een van onze specifieke zorgscholen met ook een sterk profiel sport en gezondheid. Betrokkenheid en bewogenheid met leerlingen in een achterstandsituatie is letterlijk en figuurlijk grenzeloos. De transfercoaches doorbreken grenzen tussen VMBO en het MBO. Met de nieuwe observatieklas wordt weer een nieuwe dimensie toegevoegd aan het Bredase palet van scholen. Altijd weer een selling point, de spontaniteit van de leerlingen. De enorme, luchtgevulde springmat staat symbool voor de veerkracht van het team. De geplande aanbouw maakt deze school op korte termijn compleet.

·         Scala, een zeer complete school waarin leerlingen vanaf dag 1, uitgedaagd worden in een concept van meervoudige intelligentie: toneel, zang/dans/drama, sport en bewegen, straks ook nog eens de ecologische groenzone, kunstzinnige vorming, ICT & multimedia-vormgeving. Elke leerling kan ergens goed in zijn. Het is de school met een zeer hoog IT-karakter, waarvan de huidige minister van OC&W tjdens de opening eens zei: “deze school, daar wil je naar toe”.  Scala concurreert succesvol met de brede scholengemeenschappen voor MAVO, HAVO en VWO.

·         Van Cooth, een school midden in een proces van een enorme metamorfose. De inspectie verbaasde zich over de geweldige ontwikkeling die nog steeds wordt doorgemaakt. Brede VMBO-scholen hebben het traditioneel niet gemakkelijk maar van Cooth is hard bezig zich aan dat beeld te onttrekken. Een aandachtstrekker en zeer bijzondere afdeling is natuurlijk Innovatieve Techniek; deze opleidinge wordt samen met het  Radius College vormgegeven. Maar ook de andere afdelingen maken een prachtige ontwikkeling door. Hart van het concept is de verbinding tussen buiten en binnen, de school met toegevoegde waarde voor de omgeving.

·         Prinsentuin Breda, misschien wel de school met het mooiste gebouw van heel Breda. Na de verbouw en aanbouw ademt de school een sfeer van frisheid, veelkleurigheid, gastvrijheid, nabijheid en zorg. Allemaal kwaliteiten die bij het gebouw, maar ook bij het team van medewerkers passen. In het groene domein gaan begrippen als natuur, nabijheid en zorg hand in hand met nieuwe technologie. Prachtig om te zien hoe hard dit team werkt om na de stofwolken van de verbouwing een nieuwe onderwijsnorm neer te zetten, de lat ligt hoog. Een echte juniorkamer voor groen onderwijs. Zoals een vierdeklasser bij een presentatie het uitdrukte, 'van de LAS naar de MAS naar de HAS'.

 

De scholen in de 'west'.

  • Prinsentuin Oudenbosch, een typische groenschool als hecht element van de regio Oudenbosch en (verre) omgeving. Ook gekenmerkt door een zeer actieve participatie van ouders, het is immers 'hun' school. Zoals men in Oudenbosch elkaar kent, zo geldt dat ook voor de school. Een prachtig project voor een natuurlijke en bacteriologische zuivering van afvalwater samen met de gemeente, geeft nog eens helder aan hoe de school in de gemeenschap staat. Overigens ook een mooi voorbeeld van de wijze waarop deze school in het groene domein nieuwe biologische  en technologische inzichten in het onderwijs opneemt.
  • ’t Bergse VMBO, Nobellaan. De school heeft het al lange tijd moeilijk, maar dat zou je niet zeggen als je binnen komt. Wat een dynamiek. De hal gesierd met prachtige kunstuitingen van leerlingen, grote en zeer goed geoutilleerde vaklokalen techniek, mode en kleding, zorg, uiterlijke verzorging. Docenten en leerlingen volop in bedrijf. Opmerkelijk, de uitstraling van dit team, de vaste wil om er voor de leerlingen te zijn. Een bezoekende ouder vroeg, “waarom heeft deze school zo weinig leerlingen” en vervolgens “het is hier goed, mijn dochter komt naar deze school”. In lijn met het rapport van de inspectie dat vol lof was over het onderwijs- en pedagogische klimaat van de school. Een groot genoegen om dit ook zo te mogen ervaren.
  • ’t Bergse VMBO, Pomonalaan. Onze zorglocatie in 'de west'. Al jaren een prima school met geweldige resultaten. Zorg tot in alle vezels en haarvaten. De laatste jaren is een lijn ingezet om samen met de collega’s van de Nobellaan het niveau en de expertise van zorg en professionele aandacht met elkaar te delen. Er groeit meer en meer één team. Ongelooflijk ook om te zien hoe ouders betrokken zijn en vooral ook door het team betrokken worden bij de school van hun kinderen met als uitgangspunt, “we zijn samen verantwoordelijk, dat vraagt veel van ons maar ook van u”.  
  • Prinsentuin Halsteren, een volledige VMBO-school en dat is bijzonder in het groene domein met basis-, kader-, gemengde en theoretische leerweg. Een prachtig, nieuw gebouw met zowel grote, open en transparante vaklokalen als klassieke schoollokalen. Ook dit team maakt een enorme ontwikkeling door. Zoals een docent mij toevertrouwde “Rob, over een jaar staat hier een compleet nieuwe school”. Deze school heeft echt alles in huis om uit te groeien tot een topschool voor Halsteren en verre omgeving.
  • Westerpoort, Tholen, een gewone, brede VMBO-school maar met het karakter en de outillage van een vakschool. Dit geldt zeker voor de afdelingen techniek als voor zorg en welzijn. Ook een school met een typisch eilandkarakter. Als het moeilijk wordt “zandzakken sjouwen, die dijken zullen dicht”. School en team zitten in een fors ontwikkelingsproces. Een grote wens is om samen met het MBO in de regio invulling te geven aan doorstroomtrajecten. De uitstraling groeit overigens ook buiten Tholen: 30% van de bezoekers van de Open Dag kwam uit Brabant en dat is ongekend veel.

 

Wat een genoegen, zo’n ongekend palet van helder geprofileerde scholen. In het hart van de wijze waarop ROC West-Brabant het onderwijs wil organiseren: kleinschalig, herkenbaar, functie en betekenis in de regio, traditie en moderne dynamiek, veel aandacht voor de leerling, kennen en gekend worden, eigenaarschap bij team en ouders, optimale zorg voor leerlingen. En wat een genoegen om die diep gemotiveerde teams in al die scholen te zien werken. Utopia dus? Is nog nergens uitgevonden, dus ook niet bij ons. Maar er zijn enorme stappen gezet en er zullen nog vele stappen volgen. Dus: proud to be a VMBO-er!   

Of, zoals die moeder het uitdrukte, “het is gewoon goed hier, mijn dochter komt naar deze school".

 

Rob Franken, I’m proud

 

 

Tags:

VMBO