Chakana en ... een ode aan het MBO

Geplaatst door: Rob Franken 19 oktober 2010, 09:32

 

 

Vorige week donderdag in de Ridderzaal. Een grote culturele avond van de stichting Chakana, dat betekent verbinden. Chakana voert veel projecten uit in onder andere Zuid-Amerika. Reden waarom Prinses Maxima er ook was. En wij waren er bij.

 

Indrukwekkend wat er gedaan wordt met toch beperkte middelen. Contacten zijn gelegd om eens na te gaan of er wellicht chakana mogelijk is met onze projecten in bijvoorbeeld Ghana of Kenia. De voorzitter van de stichting is Jan van Zijl, juist ja, onze voorzitter  van de MBO Raad. Hij had enkele ROC’s vooraf benaderd voor ondersteuning. ROC West-Brabant, specifieker de Zoomvliet Studio, was gevraagd om de techniek van licht en geluid te verzorgen. Een lastige klus in die prachtige, maar akoestisch zeer complexe Ridderzaal. Maar alles verliep voortreffelijk.

 

Jan stuurde een bedankbrief die u hieronder kunt lezen. Goed om kennis van te nemen, ook voor mensen van buiten Zoomvliet. De brief 'spreekt' dank en trots. Natuurlijk was het donderdag de Chakana-avond, maar Jan zou Jan niet zijn als hij er ook niet een MBO-avondje van maakte. Zijn slotwoord valt het beste te omschrijven als een 'ode aan het MBO'. Mooi om de betrokkenheid van de voorzitter ook eens in een andere setting mee te maken. Zijn dank en waardering geef ik graag door aan de betrokken docenten en studenten van de Zoomvliet Studio maar zeker ook aan ons allemaal.

 

Rob Franken

 

***** 

Dag Rien, Rob, Betty en Jos,

 

Zondagmiddag, drie days after, wordt het tijd om de culturele Andesavond definitief op te slaan in het vakje dierbare herinneringen. Wat het nieuwe kabinet allemaal van zins is met ons aller MBO vraagt terecht weer 100% mijn, maar ook jullie aandacht. En ter geruststelling, ook tijdens de voorbereidingen van het Ridderzaalfeestje gingen de werkzaamheden voor het MBO natuurlijk gewoon door. Maar alvorens de herinneringen bij te zetten in ons geheugen wil ik jullie nog een keer ontzettend veel dank zeggen voor jullie bijdragen aan deze avond. Zonder de inzet van jullie docenten en studenten, die natuurlijk vooral, was deze avond niet alleen heel veel minder geslaagd geweest, maar überhaupt niet mogelijk. Van te voren zeiden Ella en ik tegen elkaar dat dit wel een prettige en veilige formule was, zo met die studenten, want dan mag er ook af en toe wel wat mis gaan, en dan zou daar iedereen wel begrip voor hebben. Kwestie van indekken. Maar dat was natuurlijk achteraf flauwekul. Er ging werkelijk helemaal niets mis ! Niet met de techniek ( zeer gevoelig onderdeel) , de geweldige grafische vormgeving, de waanzinnige bloemenpracht ( orchideeën in het koninklijk toilet) en natuurlijk en bepaald niet in de laatste plaats, het diner. Werkelijk iedereen die wij spraken was diep onder de indruk van wat door studenten en scholen is neergezet.

 

De dames van beheer van de Ridderzaal straalden tot diep in de nacht ( alles moest weer tot de laatste papiersnipper worden afgebroken en opgeruimd) en lieten ons weten dat ze met échte professionals veel minder makkelijk werkten. En zo zou ik nog wel een paar A4tjes kunnen doorgaan, maar dat doe ik niet.  Wel nog dit. De culturele avond was natuurlijk niet bedoeld als onderdeel van de 6daagse beroepsonderwijs. Het ging om de cultuur van de Andesvolkeren en het werk van "onze" stichting Chakana. Maar achteraf durf ik wel te zeggen dat het ook een prachtige demonstratie van ons aller MBO was en dat in een zaal vol politici, bedrijfsleven en "Haagse" bestuurders.

Tenslotte heb ik nog één vraag aan jullie. Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie de strekking  van dit bericht of dit hele mailtje  zouden doorgeleiden naar al diegenen in jullie school die hebben bijgedragen aan het grote succes van onze culturele avond. Vanzelfsprekend is een aantal contact personen al rechtstreeks bedankt voor hun geweldige inzet.

Hartelijke groet en tot snel.

 

Jan van Zijl, mede namens Ella Kalsbeek

 

 

 

 

-

Tags:

Algemeen