Topperverkiezing

Geplaatst door: Rob Franken 26 september 2011, 11:13

Brrr.....,

"Altijd weer bijzonder, onze Topperverkiezing" schreef een collega in haar tweet op Twitter. En precies zo ervaar ik al weer jaar na jaar de opening van ons schooljaar, deze keer in de St. Jan in Roosendaal. Daar streden onze 8 collegetoppers om de hoogste eer van Topper ROC West-Brabant 2011.

Natuurlijk was de strijd al eerder gestreden bij de jurypresentaties, een week eerder. Prachtige en indrukwekkende verhalen, elk jaar weer prachtige en indrukwekkende jonge mensen. Jonge mensen met het hart op de juiste plaats, met handen van goud en een hoofd vol toegeruste kennis. Hoofd, hart en handen vormen de ziel van het MBO, zo mocht ik de bomvolle kerk nog eens voor houden en we zagen 8 personificaties daarvan.

Hoe kun je terugkomen uit ogenschijnlijk geslagen posities waarin je er alleen voor staat, wat kun je betekenen voor de samenleving en voor mensen die de aansluiting volledig zijn kwijt geraakt, hoe diep gaat vakkennis in z'n specialisme, wat brengt jonge mensen ertoe om ook weer inhoud terug te geven aan het onderwijs, hoe hoog is je niveau als je op een opdracht pas dan met voldoening terugkijkt als je klanten dat zelf ook doen, hoe diep beleefd kan een internationale oriëntatie zijn, hoe hoog kunnen MBO-ers de lat voor zichzelf leggen? 

Het niveau was ongekend hoog, de jury heeft het ook werkelijk ongekend moeilijk gehad. Ton, Arianne en ik zijn er 5 jaar bij geweest, dus we kunnen het weten. Toch was er meer dat deze bijeenkomst tot een wel heel bijzondere stempelde. Het was immers onze lustrumverkiezing. 5 Jaar lang hebben Ton en Arianne de organisatie van de Topperverkiezing mogelijk gemaakt. Inmiddels  hebben we dus een vijftal generaties toppers op het podium zien staan.

40 collegetoppers alweer met 5 ROC-toppers als primus interparis van die 40.

Wat een prachtige oogst, helemaal als we ons realiseren dat achter deze 40, vele honderden, duizenden studenten staan. Net geen officiële topper geworden, maar natuurlijk gewoon voluit topper. Dit besef voedt steeds weer mijn betrokkenheid bij dit MBO en zeker ook bij dit VMBO als juniorkamer van dit talent. Wie de kunstwerken van de vele VMBO-ers heeft bekeken, die zijn gemaakt onder leiding van Fanny, kan dit alleen maar beamen. Niet gezien? Geen nood, binnenkort hangen ze allemaal op mijn kamer, de principiële verbinding tussen de bestuurder en de leerling.

Als deze onderwijssectoren dit type mensen  kunnen 'afleveren', dan zou de maatschappelijke waardering wel eens veel hoger mogen zijn. Kennelijk heeft het onderwijs, het team van docenten en begeleiders deze jonge mensen weten te inspireren. Maar omgekeerd voel ik me elk jaar weer geïnspireerd door onze studenten. Wat kunnen we van ze leren? Wat demonstreert hun hart, wat maken hun handen, hoe gebruiken ze hun hoofd? 

En er was nog iets. Die omgekeerde inspiratie, die van student naar een bestuurder was de bron om het dit jaar eens anders te doen. Studenten ook op het podium, want als ze zoveel te vertellen hebben, dan verdienen ze hun plek op het podium. Dan is het meer dan de moeite waard om naar ze te luisteren. En dus, Rubin en Etienne naast Chazia en mij. Bewust zo gedaan om expliciet en impliciet helder te demonstreren dat beroepsonderwijs anno 2011 en verdere jaren niet meer over de hoofden van studenten heen gaat, maar samen met studenten moet worden vorm gegeven.

Gelukkig hebben we daar binnen ROC West-Brabant al vele prachtige onderwijsvoorbeelden van, maar we wilden deze koers, dit fundamentele uitgangspunt van het podium af laten spatten. Strategie is niet van de bestuurder, zo bleek. Strategie is van de studenten. Alle 5 thema's door studenten scherp vastgelegd op film, 'MBO door de blik van het MBO'. Het afgelopen jaar verzameld op 4 afdelingen, het komende jaar verder uitgediept. We gaan het zien en meemaken, het komende voorjaar wanneer de film in premiere gaat. En dus was de formule voor deze jaaropening geboren: een kernachtige teaser - filmisch werk van studenten -, een kort gesprek tussen bestuurder en student - hebben we elkaar begrepen -  en een toelichting op de impact voor de organisatie - werk voor de bestuurder.  

Natuurlijk, voor mij kreeg deze jaaropening nog een heel bijzondere kleur door de woorden van Klaus en de bijpassende erespeld van ROC West-Brabant. Wat zal ik deze speld met ere en dankbaarheid dragen. Maar ook draag ik deze speld met overtuiging op aan al onze studenten, de toppers en al onze collega's en andere betrokkenen bij onze prachtige organisatie. Ik mag deze speld dragen, maar daar achter staat het elke dag weer verbazende en inspirerende collectief van ROC West-Brabant. Ik zal het me steeds blijven voorhouden.

De twitterende collega waarmee ik deze blog begon, schreef ook nog, "alweer de laatste topperverkiezing voor Rob Franken".

Brrr.....

Rob Franken

-

-