Op zoek naar de jas die past (deel 1, domein techniek)

Geplaatst door: Rob Franken 28 juni 2011, 07:58


Aan mijn tafel Wies Hulsen en Monique Bakker. Wies is stafmedewerker PR & Communicatie op het Markiezaat College en Monique vervult dezelfde functie op het Radius College. Het gesprek was via Twitter tot stand gekomen. Ik had ze via tweets uitgedaagd om eens met elkaar en met mij in gesprek te gaan over hun eigen colleges. Wat maakt Markiezaat anders dan Radius en andersom, wat is de gedachte daarachter, waarin verschillen identiteit, profiel en onderwijsconcept? Wat maakt Radius tot typisch Radius en Markiezaat tot typisch Markiezaat en vervolgens: voel je je er thuis? Anders gezeg: past die jas?

Wies Hulsen
Wies Hulsen
  Monique Bakker
Monique Bakker

Deze BLOG is de eerste in een serie waarin vergelijkenderwijze de profielen van onze colleges aan de orde worden gesteld. We beginnen dus op het erf van techniek.

Vertel eens iets over jullie voorgeschiedenis.
Monique
: "Na m’n HBO-opleiding Journalistiek ben ik bij BN/DeStem gaan werken. Ruim zestien jaar in de journalistiek en communicatie. Door een reorganisatie ging ik op zoek naar een nieuwe job. Het hoefde overigens niet per definitie een baan in het onderwijs te zijn."
Wies, lachend: "Ook HBO-journalistiek. Ben nu bijna 20 jaar werkzaam in het vakgebied communicatie. Heb onder andere in een ziekenhuis gewerkt en ook op de Politieschool. Ik was bewust op zoek naar een nieuwe uitdaging, graag in het onderwijs, maar niet speciaal techniek."

Hoe zijn jullie dan in het onderwijs terecht gekomen?
Wies
: "Zoals ik al zei, was ik bewust op zoek. Een technische school stond niet strak bovenaan mijn lijstje, maar ik had altijd al wel veel affiniteit met techniek. Dus, toen het later Markiezaat bleek te worden, voelde dat prima."
Monique: "Zelfs hoefde een baan in het onderwijs niet heel beslist, maar affiniteit met techniek heb ik ook altijd gehad. Mijn eerste kennismaking met Radius was een advertentie die me zeer aansprak. De stijl, de toon, de intentie. De klik was er meteen."

Als vrouw kwamen jullie terecht in typische mannenbolwerken, nog een probleem?
Ze veren op. "Een probleem? Ik zou niet weten waarom. Sterker, ze waren blij met ons want - met een grijns- alleen maar kerels in een school is vragen om moeilijkheden. Het mooie is, al zouden die mannen het willen, ze kunnen toch niet om je heen. Je gewoon onvervangbaar maken en dan komt het helemaal goed. Maar allemaal niet nodig hoor, we voelden ons vanaf dag 1 zeer welkom."

Als ik jullie vraag om eens iets over het profiel van het andere college te vertellen, wordt het dan stil?
Het viel helemaal niet stil, ze weten beiden erg goed waar ze het over hebben. Afwisselend spraken ze met kennis en waardering over 'elkaars' en natuurlijk ook over de 'eigen' profielen.
"Bij Markiezaat is veel meer het bedrijfsleven leidend en bij Radius veel meer de student en zijn mogelijkheden. Real life van Markiezaat betekent vanaf dag 1 op school eigenlijk al de start van je baan, het is de eerste dag van je loopbaan. Voor het bedrijfsleven, daar doen we het voor. Radius leidt natuurlijk ook op voor een baan in het bedrijfsleven maar niet als volger. Studenten worden geacht positief-kritisch te zijn, mee te willen denken. Markiezaat dompelt studenten vanaf dag 1 onder in de cultuur en de sfeer van de branche, Radius daarentegen daagt de student uit om slimme oplossingen te bedenken voor problemen die moeten worden aangepakt. Zoals een niveau 2 student het een keer uitdrukte “alle kranen zijn anders, steeds moet ik iets nieuws bedenken”.
Dat Markiezaat veel meer een dominant BBL-instituut is en Radius ook veel BOL-opleidingen biedt, heeft natuurlijk ook invloed gehad, maar het zijn zeker bewuste keuzes en dat maakt het onderwijs wezenlijk anders ook al voer je dezelfde opleiding uit. Meer structuur bij het Markiezaat, Radius biedt daarnaast veel uitdaging." 

Hoe ver zijn we op weg, zijn de profielen herkenbaar?
Wies
: "Ik denk dat ons profiel redelijk 'geland' is. Het wordt binnen en buiten de school wel herkend. Natuurlijk, de ene afdeling is daarin wat verder dan een andere, maar grosso mode staat het er goed voor. Ook bij de selectieprocessen voor nieuwe medewerkers speelt het profiel een rol, voor nieuwe collega’s moet ons onderwijsconcept ook 'passen als een lekker zittende jas'.  Dan wordt het 'blauwe' profiel steeds meer herkenbaar. In de komende tijd willen wij graag onderzoeken of ons beeld in de buitenwereld, ons imago overeenkomt met onze identiteit. Kortom, hoe ver we zijn."
Monique: "In alle eerlijkheid, wij zijn zo ver nog niet. Markiezaat is zeker verder maar bij Radius zitten we nog midden in het landingsproces. Ons profiel wordt nog niet zo herkend. Maar vergeet ook niet, wij wilden ontwikkelen van een 'groen' profiel naar een 'rode' identiteit en dat blijkt een lange weg te zijn. Niet gemakkelijk voor studenten en ook niet gemakkelijk voor onze medewerkers. We zijn op weg, maar er moet ook nog veel gebeuren. Voordat we extern onderzoek gaan doen, moet onze identiteit nog veel scherper en duidelijker. Maar Rob, weet je, ons gebouw helpt ook niet echt mee, toch?"

Hoe past die jas jullie zelf eigenlijk?
Wies
: "Die jas past me uitstekend. Ik ben zakelijk ingesteld, dus resultaatgericht. Kortom, strak blauw. Dat ben ik en dat is Markiezaat. Markiezaat, real life voelt als míjn jas.
Monique: "Die jas, heerlijk. Ik ben altijd in mijn leven op zoek geweest naar spanning, het nieuwe, het onverwachte. Niks plannen maar vooral juist ontdekken. Diep rood dus, typisch Radius."

Monique heeft nog een uitsmijter: "Wat ik niet snap is dat bij voorlichtingen aan studenten onze twee techniekscholen niet gelijktijdig en naast elkaar voorlichting mogen geven. We lijken soms wel niet welkom in Bergen op Zoom en Roosendaal, terwijl we juist willen dat studenten bewust kiezen voor het onderwijsconcept dat het beste bij ze past. Dus gewoon naast elkaar staan, dan kunnen studenten werkelijk hun eigen, bewuste keuze maken. 'Blauwe' studenten zouden meer voor Markiezaat kunnen kiezen en 'rode' studenten meer voor Radius, bijvoorbeeld. Markiezaat dus ook in Breda e.o. en Radius dus ook in de 'west'.  We moeten zelfs naar elkaar verwijzen als dat voor een student beter lijkt. Dat is 'van ik naar wij', ik hoop het nog een keer mee te maken!

Een boeiend gesprek met twee bevlogen vrouwen die weten waar ze het over hebben en daar met passie over spreken. Twee vertegenwoordigers van hún college, vanuit het hart. Twee jassen die perfect passen.

Rob Franken