Ernst en humor

Geplaatst door: Rob Franken 19 oktober 2011, 13:21

 

En weer gaat een schaterende lach door de grote zaal in het Trivium. “Ach Rob, weet je. Met de studenten komen wij wel klaar, nu de collega’s nog”. Aan het woord is een van de ruim 50 aanwezige conciërges van ROC West-Brabant.

 

Jaarlijks is er een grote gespreksmeeting waarbij de Raad van Bestuur in gesprek gaat met het ROC-brede team van conciërges. Alle relevante onderwerpen komen voorbij, elk jaar met een ander accent. Schoolregels (niet teveel graag, wel handhaven), veiligheid in en rond het schoolgebouw (herkenbare kleding voor de conciërges en toezichthouders), bereikbaarheid, ook in de avonduren (inbraakpreventie), gastheerschap en de-escalatie (calamiteiten), BedrijfsHulpVerlening en nog veel meer. 

 

Steeds zijn het energierijke debatten en gesprekken, het gaat ergens over.

 

Over het handhaven van schoolregels voor studenten, maar dat moeten we wel allemaal samen doen - zie het citaat hierboven. Over de-escalatie bij conflicten door gastheerschap en een kopje koffie op het juiste moment. Over hun oprechte betrokkenheid bij leerling en student en de goede gang van zaken en een ontspannen sfeer in gangen, kantines en op schoolpleinen. Over ….. Je wordt als bestuurder in een prachtige mix van ernst en humor op zo’n avond weer met beide benen op de wereld gezet. Maar ook, een prachtige gelegenheid om als bestuurder uit te leggen waarmee wij bezig zijn en wat daarvan de gevolgen en effecten op de werkvloer zijn. Uit de reacties en evaluaties blijkt steeds weer, het is genieten van twee kanten.

 

In 2006 zijn we met deze gesprekken begonnen omdat een team van conciërges zo onmisbaar is op de werkvloer. Onze geweldige beoordelingscijfers op het punt van veiligheid – scores tussen 8 en 9 kunnen ook op het conto van dat team worden geschreven. Onvoorstelbaar belangrijk en toch te dikwijls niet op waarde geschat. Er is ook een Presidium van conciërges binnen ROC West-Brabant en dat Presidium stelt zich hierbij voor: Presidium concierges.pdf.

 


Een prachtmoment om deze, dikwijls in alle stilte, hard werkende groep van betrokken collega’s eens in de schijnwerpers te zetten. Wie zich verdiept in hun dagelijks werk met leerlingen en studenten zal met me eens zijn dat dit meer dan verdiend is: 

 

Chapeau collega’s,

 

 

Rob Franken

 

--