“Het zit in m’n bloed, meneer” (Talentontwikkeling, deel 1)

Geplaatst door: Mia Bink 6 oktober 2010, 12:02

 

 

Na afloop van een diner in BAROC, het opleidingsrestaurant van het Cingel College in Breda, informeerde de tweedejaars kok-in-opleiding of het allemaal naar wens was geweest. Dat gaf mij de kans om hem te vragen waarom hij heeft gekozen voor een beroep in de horeca, “immers, jullie moeten werken als wij feest hebben”. Hij sprak de veelzeggende woorden “ja meneer, dat is waar, maar het zit in mijn bloed, dus….”

Een andere student antwoordde een keer op dezelfde vraag “als mijn gasten met een lach en een goed gevoel het restaurant verlaten, dan heb ik ook feest”.

 

Kijk, dát zijn verhalen waar je in deze Week van het Onderwijs graag mee voor de dag komt. Zeker zo kort na onze zinderende jaaropening waarin 8 toptalenten zich presenteerden en Jimmy tot topper van ROC West-Brabant 2010 werd verkozen. Bekijkt u dit filmpje maar eens: Onderwijstalent in beeld

 

Zoveel talent, zoveel drive.

 

Enkele maanden eerder vroeg ik, tijdens een debat met ruim 100 medewerkers uit alle geledingen van ons ROC of wij in ons onderwijs, in onze scholen en colleges, álle talenten van leerlingen en studenten optimaal benutten. Een intrigerende vraag maar het antwoord zo mogelijk nog intrigerender. “Nee Rob, we laten nog veel liggen. Zeker bereiken we mooie diplomaresultaten en dendert de uitval van MBO-studenten omlaag, maar er kan veel en veel meer”. Dit antwoord was zo indringend dat ik vroeg wie van de aanwezigen met me mee wilde denken. Een enthousiaste werkgroep was het resultaat. Dat is onderwijs, altijd maximaal gericht op de leerling, student. Werkbelasting doet er even niet toe, alles aan de kant.

 

Enkele weken geleden...

De werkgroep komt voor het eerst bij elkaar. Een zinderende discussie volgde tijdens een zinderende avond. Wat een drive. Voorbeelden, opties, mogelijkheden, kansen, alles komt voorbij. Inspirerend vanaf de eerste minuut tot de laatste, tot diep in de avond.

Leest u de resultaten eens mee, uit het verslag van die avond:

  

 

1.       Maximale talentontplooiing van leerlingen en studenten begint bij medewerkers.

o        Niet alleen bij de docent en andere medewerkers in het primaire proces.       

o        Halen wij het beste uit ons zelf en zo nee, wat kunnen we daar aan toevoegen? Welke rol kan de ROC West-Brabant Academie daarin spelen en welke verantwoordelijkheid dragen we zelf?

o        Sta jezelf geen sleur toe, maar ga actief op zoek binnen je eigen mogelijkheden.

o        Begrippen vallen als passie, authentiek, enthousiasme, bezieling.

2.       Maximale talentontwikkeling vraagt ook vertrouwen in studenten.

o        Zij kunnen veel meer dan wij zelf soms toestaan. Zij zijn regisseurs van hun eigen toekomst.

o        Prachtige voorbeelden uit de praktijk van “maatschappelijke stages” rollen door de zaal, soms onder het motto: “kijk maar en doe maar”.

o        Loslaten dus, maar tegelijkertijd nabij zijn om te luisteren, te coachen en te steunen.

3.       Wij moeten veel meer leren van elkaar.

o        Binnen éénzelfde college/school weten we lang niet altijd waar een ander team mee bezig is, laat staan binnen het ROC.

o        Er gebeurt zoveel moois, maar ook zoveel dubbel “uitgevonden”.

4.       Twinmates kunnen enorm helpen.

o        MBO/VMBO, professionals/studenten, VWO/VMBO, community coaching, etc.

o        Een klankbord, een tip, feedback, soms een hint, soms een goed gesprek, fysiek en digitaal, social media.

5.       Ontkoppel de intake van werving.

o        Professionaliseer de intake, ga op zoek naar de allerbeste plaats voor deze leerling, op welke opleiding dan ook.

o        Verleng de intake, vind het normaal als jonge mensen nog eens willen switchen, beschouw het als hun recht.

o        Introduceer een professionele “EVC/instap/keuze-procedure” als vanzelfsprekende stap binnen de intake.

6.       Benut de “koploperstrategie”.

o        Het boek “De belofte van Laagland” is ervaren als inspirerend.

o        Verzamel rondom “ontwikkelthema’s” groepjes medewerkers uit alle lagen van de organisatie en over de colleges en scholen heen.

o        Geef ze de ruimte om dingen te doen, te ontwikkelen, te experimenteren binnen kaders.

o        Creëer een sfeer van vertrouwen en veiligheid om werkelijk “out of the box” te denken. 

 

Ik bedoel maar! En dit is nog maar het begin. De discussie wordt vervolgd. En wat is het mooie? “Beter onderwijs, onderwijs dat het talent van leerling en student nog meer aan de oppervlakte brengt, begint bij ons zelf. Daar moeten we keihard aan willen werken”. Wat is er mooier dan dat onderwijsmensen zich zo indringend zelf de spiegel voorhouden?

 

Hoe halen we het allerbeste uit ons bloed, uit onze onderwijsgenen? Bij student en medewerker?

 

Rob Franken

 

 

 

-