De ‘jas’ van Prinsentuin College

Geplaatst door: Rob Franken 14 november 2011, 16:57

Eind vorig schooljaar schreef ik een weblog getiteld, ‘Op zoek naar de jas die past’. Een tweegesprek met Monique Bakker en Wies Hulsen over verschillen en overeenkomsten tussen Radius en Markiezaat, onze beide mbo- techniek colleges. De conclusie mocht zijn dat er iets te kiezen valt voor studenten maar zeker ook voor docenten en andere collega’s, de kern van onze besturingsfilosofie.

Ga op zoek naar “de jas die jou het beste past” was de boodschap. Zoek je kracht. Dan haal je het beste uit jezelf en dat is weer het meest krachtige vertrekpunt om het beste uit ons onderwijs voor leerlingen en studenten te halen. Ik beloofde een serie weblogs over wat er nog meer te kiezen valt binnen ons ROC West-Brabant.

De 11e van de 11e is in Brabant en andere zuidelijke provincies altijd weer een bijzondere dag in het jaar. Immers, het is de dag van de start van het Carnavalsfeest ofwel de Vastenavond. Het houdt menigeen bezig. Maar dit jaar had de dag ook nog een andere betekenis, namelijk uitgeroepen tot ‘De dag van de duurzaamheid’. Een thema dat ons de komende 3 tot 4 decennia steeds meer bij de werkelijkheid zal bepalen. Volgens deskundigen hebben we deze periode van 30 tot 40 jaar zeker nodig om naar een nieuw economisch en ecologisch bestel te groeien met meer balans tussen benutten en uitputten, tussen gebruik en hergebruik, van cradle to cradle, van wieg tot wieg, van short run naar duurzaamheid.

 

Dit overall thema inspireerde Prinsentuin tot de organisatie van een symposium annex beurs op deze vrijdag welke geheel in dit teken stond. Organiseerde Kellebeek enkele weken geleden een symposium over een nieuwe kijk op zorg en therapie met tientallen studenten in de zaal, idem Prinsentuin. Vele relevante thema’s kwamen aan de orde in meer dan 15 workshops. Duurzame energie, een eigen energiecentrale, duurzaamheid in de boomkwekerij, in de bietenkwekerij, in de glastuinbouw, zongestuurd ontwerpen, en vele meer. Ook tal van workshops over nieuwe en vernieuwende onderwijstechnieken, duurzaamheid en augmented reality, beschikbaar duurzaam lesmateriaal, een krachtige leeromgeving in duurzaam ondernemen, van idee naar 3D. Maar ook workshops met duurzaamheid in die andere duiding, namelijk duurzaam personeelsbeleid en duurzaamheid in mobiliteitsmanagement (op zoek naar de jas…?).

In de openingswoorden die ik mocht spreken heb ik de relatie gelegd met de 3 kernwaarden van ROC West-Brabant: de mens centraal, ondernemingszin en … jawel duurzaamheid. Aansluitend bij de woorden van Rein van de Wal (directeur Prinsentuin College) “wij gaan voor duurzaam ondernemen in het groene domein en dat vereist duurzaam omgaan met mens en wereld”. Prinsentuin ten voeten uit, de jas van Prinsentuin. “Wie hem past…!”

Ook kondigde ik daar de concrete start aan van de ontwikkeling van het ‘Centrum voor Ecologie’, waar behalve (het groene) Prinsentuin als kartrekker, ook (het technische) Radius en (het economische) Florijn bij zijn betrokken. Een ecologische campus met Radius is in bouwvoorbereiding. Een prachtig voorbeeld van een ecologische symbiose tussen groen en techniek leverde een student van Markiezaat met haar afstudeerproject over windenergie en de moderne windmolen.  

Keynote spreker was Helga van Leur, weervrouw van RTL4. Meer dan een uur lang boeide zij de volle zaal met haar inspirerende kennis en prachtige beelden. Langs de warme en koude Golfstroom, lucht- en waterbewegingen, met een imponerende blik op het Groenlandse poolijs en videobeelden van afbrokkelende ijsmassa’s. “Ja, het is warmer geworden in de laatste 100 jaar”, maar ook “ooit waren er ijstijden en misschien komt er weer een”. “We zeggen wel erg gemakkelijk dat de opwarming van de aarde een gevolg is van menselijk handelen, want realiseer u het enorme effect van een stevige vulkaanuitbarsting”. Niettemin, we putten meer uit dan we benutten. Zij sloot af met prachtige woorden. “Nee, we hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar ja, we hebben de aarde in leen van onze nazaten”.

Onze ‘eigen’ weerman Clemens van Rijthoven van Prinsentuin en Omroep Brabant overhandigde Helga op zijn eigen, ludieke wijze een duurzaam weerhuisje. Mannen en vrouwen schijnen verschillend op het weer te reageren J.

Prinsentuin is het enige (AOC-)college binnen ROC West-Brabant in het groene domein. Daarom deze weblog niet in de vorm van een vraaggesprek tussen ‘concullega’s’, maar in de vorm van dit verslag van een geweldig symposium.

De ’groene jas’ vol in beeld, de jas van Prinsentuin. Voor wie hem past…!

Rob Franken    

 

-