Onderwijsdag 2006 - 2008 - 2010 - 2012

Geplaatst door: Rob Franken 11 januari 2012, 12:03


Rinnooy Kan: "Investeren in onderwijs is motor voor talentontwikkeling"

Tijdens de FORUM-conferentie 'Aan de slag met jong talent' op 6 december 2011 stak SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de aanwezige (v)mbo-jongeren een hart onder de riem door het talent van jongeren een kostbaar goed te noemen, "dat we moeten opsporen en benutten. Het aandeel van kennis binnen de economie levert tussen de 7 en 12% rendement op. Dus investeren in onderwijs is geen liefdadigheid, maar een motor voor talentontwikkeling en voorspoed". 

In de kerstvakantie las ik een inspirerend interview met Alexander Rinnooy Kan, hierboven geciteerd bij gelegenheid van een conferentie met vmbo'ers en mbo'ers. In het artikel breekt hij een lans voor de innovatieagenda in Nederland. Willen wij een rol blijven spelen in een steeds meer mondialiserende economie dan zullen we moeten investeren in innovaties en vernieuwing. En het onderwijs, zo stelt hij, moet daarin voorop gaan.

Het is precies deze gedachte die ons in 2005 deed besluiten om elke twee jaar een grote, eigen onderwijsdag te organiseren waarin we elkaar informeren en enthousiasmeren over en voor de vele inspirerende ontwikkelingen en projecten binnen de muren van onze organisatie. Er gebeurt zoveel, er wordt zoveel ontwikkeld, maar we weten het vaak niet van elkaar. En dan gaan we het wiel soms nog een keer uitvinden. En daarom elke twee jaar een massale uitwisseling van kennis en een massaal delen met elkaar van de verworvenheden. Het brengt ons onderwijs verder. Naar verwachting zullen in april een honderdtal workshops worden gegeven, door en voor eigen collega’s. Kan het mooier?

Sommigen van u zullen het al gemerkt hebben, maar het zal dit jaar weer een beetje anders gaan. In de maak zijn vele tientallen filmpjes, korte filmpjes waarmee workshops worden ingeleid. Filmpjes, gemaakt door onszelf en gebaseerd op een van die innovaties waarover de interactieve workshop zal worden  gehouden. Hieronder een tweetal voorbeelden:

Passend Onderwijs, Prinsentuin vmbo in Andel
De Transfercoach, brug tussen vmbo en mbo, tussen Rotonde en Vitalis

Zo zullen er velen gemaakt worden als bron van inspiratie en uitwisseling. En vandaar ook mijn oproep: laat zien wat je in huis hebt, deel nieuwe kennis en inzichten met je collega’s. Inspireer en laat u inspireren. Trotse en bevlogen collega’s zullen hun opgedane kennis en ervaring graag met u willen delen. Zij nemen u mee in hun kennisontwikkeling, in hun successen maar zeker ook in hun teleurstellingen. Leer van hun succes en leer ook van de valkuilen die zij zijn tegengekomen. En houd na de onderwijsdag vooral contact met elkaar om verder te delen en te ontwikkelen. Dat brengt ons onderwijs echt verder.

Voor de collega’s die durven: een videoboodschap die eerder werd verzonden voor onze teamvoorzitters, als voorbereiding op de onderwijsdag 2012.

Rob Franken

-