Open brief aan minister Gerd Leers

Geplaatst door: Mark Baselier 25 februari 2011, 10:25

Excellentie, zeer geachte heer Leers,
Woensdag 24 februari was u onze gast bij een werkbezoek aan het Kellebeek College dat onderdeel uitmaakt van ROC West-Brabant. Ik kan u melden dat studenten, docenten en schoolleiding uw aanwezigheid en zeker uw persoonlijk reageren op de studenten zeer hebben gewaardeerd. U bent van harte uitgenodigd om buiten verkiezingstijd nog eens langs te komen voor een uitgebreider werkbezoek. Immers, wij denken dat u en wij “aan dezelfde kant van het touw zouden moeten trekken” en dat is ons gevoel niet altijd. Voor dit moment is voldoende een positieve herinnering aan uw aanwezigheid in onze school.

Uw bezoek kon helaas maar kort duren maar we hebben niettemin toch enkele fundamentele boodschappen met elkaar uitgewisseld. Op één van die punten wil ik u graag nog eens wijzen, mede omdat u in uw nawoord daaraan waarderend reflecteerde. En dat betreft het punt van de stapeling van bureaucratische last bij het aanvragen, verwerven en verantwoorden van subsidiegelden uit Europese fondsen.

Dikwijls wordt met verheffend stemgeluid gesproken over de bureaucratische last opgelegd door Europa, Brussel. Niets blijkt echter minder waar. De Europese regelgeving bijvoorbeeld met betrekking tot ESF-gelden is zeer beperkt van aard. Echter ons eigen departement van Sociale Zaken voegt daar veel verder gaande regelgeving aan toe. Vervolgens doet het  departement van O,C&W nog eens hetzelfde en tenslotte meent het uitvoerende agentschap ook nog eens de vrijheid te hebben om eigen interpretaties en dus eigen regelgeving daaraan toe te voegen. Dit is de reden waarom Nederland relatief weinig geld “terug haalt”uit Europa. Het kost soms meer aan administratieve last dan feitelijk beschikbaar komt voor het eigenlijke doel. Het is mijn opvatting dat afschaffen van eigen regeldruk en vooral van eigen regelzucht wel eens veel effectiever zou kunnen zijn dan een eindeloze politieke discussie over verminderde afdracht.

Ter illustratie geef ik u een voorbeeld. Vanochtend heb ik een aanvraag voor een Europese subsidie ondertekend voor een bedrag van € 300.000,= De aanvraag bestond uit een document van 120 pagina’s dat in viervoud moest worden ingediend. Kortom, bijna 500 pagina’s met ettelijke handtekeningen en verklaringen waarmee een “leger van medewerkers en ambtenaren” letterlijk en figuurlijk van het echte werk worden gehouden. Misschien moeten we wel het omgekeerde vaststellen, namelijk dat dit tot niets leidende “circus van papier” juist in stand wordt gehouden door instellingen, afdelingen en ambtenaren ten behoeve van de eigen positie en de eigen werkgelegenheid. Laten we daar nu eens een eind aan maken. Dan komt het geld werkelijk ten goede.

Uw woorden hebben mij weer enige moed gegeven. Dit verschijnsel is een voort etterend gezwel in onze samenleving – low trust, oplopende regeldruk, geen aandacht voor het werkelijke doel – en u gaf mij tenminste de indruk dat u dit ook zo ziet en mogelijk samen met ons wil aanpakken. Daartoe kunt u een beroep op mij en mijn organisatie doen. Maar bovenal en vooreerst doe ik een beroep op U om van dit onderwerp werk te maken. Het gaat uiteindelijk en uitsluitend om de jonge, letterlijk en figuurlijk kleurrijke mensen die u jl. woensdag bij ons heeft mogen ontmoeten.

Het gaat daarbij niet om U, het gaat niet om mij, maar het gaat om hen.Rob Franken, bestuursvoorzitter.