Passie! “Nee meester, u bent mijn meester niet meer!”

Geplaatst door: Mia Bink 21 juni 2010, 17:33

 

Het waren strenge woorden die de lakei van de meester vrijdagavond uitsprak tijdens de uitvoering van het toneelstuk “De verboden Kamer”. Een nieuwe meester, de erfgenaam had zich gemeld. Hij alleen wist het beeld, een buste van de oude vorst, te draaien; hij alleen kon de erfgenaam zijn. En dus zei de lakei: “U bent de erfgenaam, u dien ik en dus bent u vanaf nu mijn meester.”

Zijn oude meester kwam op en wist nog van niets. Maar toen hij de lakei, zijn lakei, een opdracht gaf, gehoorzaamde deze ineens niet meer. Uiteraard tot grote boosheid van de meester, die geen meester meer bleek te zijn. Hij keek hem streng in de ogen, maar de lakei gaf geen krimp. De meester was afgedaan. Een eeuwenoud thema: Weg koning, leve de koning…

 

Een kleine 200 toeschouwers waren getuige van dit buitengewoon leuke toneelspel dat door de spelers van Tiuri met zichtbaar genoegen en veel passie op de planken werd gebracht. Terecht was een staande ovatie aan het eind van de avond hun deel. Tiuri is een theaterwerkplaats voor mensen met een beperking. De doelstelling is om maximaal talenten aan te spreken en te doen ontwikkelen om op die wijze bij te dragen aan meer zelfrespect en zelfvertrouwen. “Alles uit de kast halen om het beste van jezelf te laten zien”, daar gaat het om. Hoe vertrouwd klinkt dat in de oren, want wat is nu de doelstelling in en achter Onderwijs met Passie, ónze opdracht en missie?

 

Tiuri heeft een vestiging in Roosendaal en een in Breda. Het is in hoofdzaak een vrijwilligersorganisatie met enkele professionele krachten in dienst van de stichting. In Roosendaal is Tiuri ‘buurman’ van het Kellebeek College. Met Kellebeek wordt al goed samengewerkt, met Vitalis mag de samenwerking nog wat verder groeien en bloeien. Bijzonder was dat die avond bleek dat ook De Rotonde samenwerkt met Tiuri. En dat de leerlingen van De Rotonde en de medewerkers van Tiuri al met elkaar op de planken staan. Volgend jaar krijgen Marij en ik een uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn. Het lijkt me een feest, ik kijk er nu al naar uit.

 

Na afloop oefende ik nog even met de oude meester in zijn rol als lakei.  Ik keek hem strak en streng in de ogen en gaf hem een opdracht. Hij keek me net zo strak aan en zei niets. Na mijn opdracht op strenge en indringende toon herhaald te hebben, zei hij na een lange stilte: “nee meester, u bent mijn meester niet”. Even gemakkelijk wisselde hij van rol, van meester naar een lakei. Een heerlijk, spontaan moment.  We hadden veel schik met elkaar, met zijn ouders en zijn zusjes die er ook waren die avond, terecht vervuld van trots op hun zoon en broer.

 

Deze weblog is niet bestemd om reclame te maken, maar daar maak ik deze keer een uitzondering op. Zou u vriend van Tiuri willen worden, dan kan dat. Graag zelfs. En als mijn aanbeveling u helpt, dan vooral doen! Vriend worden van Passie2. Kan het mooier?

 

Rob Franken

 

Stichting Steun Theaterwerkplaats Tiuri